Livet er ikke statisk

Perspektivets makt

Livet er ikke statisk. De eneste som ikke endrer sinn, er inkompetente på galehus som ikke kan og de som ligger på kirkegården”   Eversett Dirksen

Tenk på lyden av fottrinn. Hvis jeg spurte deg: ” Hva betyr lyden av fottrinn?” ville du sikkert svare: ” Det betyr ikke noe for meg.” Vel, la oss tenke over det. Hvis du går langs en tett trafikkert gate, er det så mange fottrinn at du ikke kan høre dem. I den situasjonen har de ingen avgjørende betydning. Men hva om du satt alene en sen kveld og hørte fottrinn nedenunder? Like etter hørte du fottrinnene i trappen. Har fottrinn fått en mening nå? I høyeste grad. Det samme signalet ( lyden av fottrinn) kan ha mange forskjellige betydninger avhengig av hvilken betydning de har hatt for deg i lignendesituasjoner tidligere. Du tolker signalet (fottrinnene) basert på tidligere opplevelser, noe som er med på å avgjøre om du blir skremt eller ikke. Signalet kan for eksempel for deg bety at ektemannen kommer tidlig hjem. Folk som har opplevd innbrudd, kan tro det er en innbruddstyv. Betydningen av våre opplevelser avhenger altså av den rammen vi opplever dem innenfor. Hvis du endrer rammen, konteksten, så endres betydningen. Et av de mest effektive redskapene til personlig forvandling er å lære å omgi enhver opplevelse med den beste rammen.  Den prosessen kalles reframing.

Beskriv figuren du ser nederst på siden. Hva ser du?

Du ser kanskje en hatt som står på siden, et uhyre, en pil som peker nedover og så videre. Beskriv for deg selv hva du ser akkurat nå. Ser du også ordet ”fly”? Du fikk kanskje øye på det med en gang, fordi dette eksemplet er også blitt brukt på klistermerker og andre reklameeffekter. Din tidligere referanseramme hjalp deg til å se det som ”fly” med det samme. Men om du ikke så det, hva er da forklaringen? Kan du overhode se det nå? Hvis du ikke så ordet, skyldes det sannsynligvis at du forventer at ord på hvitt papir står med svart trykksverte. Så lenge du tolker innenfor en slik ramme, kan du ikke se ordet ”fly”. I dette tilfellet er ordet nemlig skrevet med hvitt.

Du er nødt til å endre din oppfatning for å få øye på ordet. Det samme gjelder ellers i livet. Hva vi synes om ting og hva vi foretar oss, er avhengig av hvilke rammebetingelser vår oppfatning krever. Et signal får bare betydning innenfor den rammen eller sammenhengen vi ser det i. Din hodepine oppleves for eksempel som noe positivt av den som selger aspirin. Mennesker har en til-bøyelighet til å knytte bestemte betydninger til opplevelsene sine. Vi sier at det og det skjedde, derfor betyr ”det” ”dette”, mens det i virkeligheten kunne være uendelig mange måter å tolke en gitt opplevelse på. Ved å endre disse vanepregede oppfatningsmønstrene kan vi ofte skape større valgmuligheter i våre liv. Det er viktig å huske at opplevelser er skapende. Det innebærer at om vi oppfatter noe som en hemsko, så er det budskapet vi sender til hjernen. Det for hjernen til å skape en tilstand som gjør opplevelsen virkelig. Hvis vi derimot endrer betydningsrammen ved å betrakte den samme situasjonen fra en annen synsvinkel, kan vi også endre måten vi reagerer på. Vi kan endre forestilling eller oppfatning av alt, og dermed øyeblikkelig endre tilstand eller atferd. Det er det reframing dreier seg om.

Husk at vi ikke ser verden i et objektivt lys ettersom virkeligheten kan tolkes ut fra mange synspunkter.

Fly

 

Informasjon tatt fra boken til Anthony Robbins – Ubegrenset kraft.  Kapittel 16

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s